Tenisový kemp

Místo pobytu: areál tenisových kurtů ve Varnsdorfu

Termín: 10.7.2017 – 14.7.2017, 14.8.2017– 18.8.2017 (čas od 9:00 do 15:30 hod.)

Věkové rozpětí: 5 – 15 let (po domluvě 4 leté)

Cena poukazu: 500 Kč/den nebo 2 000,- Kč/týden

Úhrada pobytu musí být provedena do 10.6.2017 a to hotově oproti příjmovému dokladu na tenisových kurtech - p. Tomášovi Hetešovi nebo Jiřině Bečvářové /tel. +420 728 444 060 nebo +420 775 86 59 59/.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku předejte osobně na tenisových kurtech ve Varnsdorfu nebo naskenovanou na e-mail: tomas.hetes@seznam.cz