Přípravka

Tenisovou přípravku navštěvují děti od 5 do 9 let. V létě probíhá v areálu tenisových kurtů ve Varnsdorfu, během zimních měsíců pak v městských tělocvičnách, resp. v krytém tenisovém areálu v Krásné Lípě.

Máte-li zájem, neváhejte mladého tenistu přihlásit.

Nadaní hráči/hráčky mohou být v případě svého zájmu zařazeni do družstva ve své věkové kategorii a mohou náš oddíl reprezentovat na turnaji družstev (probíhá každým rokem v měsících květen/červen). Pro malé žáky pořádáme celou řadu doplňkových individuálních turnajů, na které zveme ostatní hráče z okolí. Během letních prázdnin pořádáme tenisový kemp.

Věkové kategorie:

  • předškoláci: do 6 let
  • mini tenis: 6 - 7 let
  • baby tenis: 8 - 9 let
  • mladší žáci: 10 - 11 let
  • starší žáci: 12 - 14 let
  • dorost: 15 - 18 let

Pozn.: děti se mohou účastnit individuálních turnajů (samostatně)

Obecně, platí že hráč hraje se soupeři ve své věkové kategorii. Je povoleno v případě vyšší výkonnosti hráče/hráčky zařadit hráče/hráčku do kategorie vyšší.