Pro malé tenisové naděje

Pro malé tenisty je připravena tenisová škola, pro každého pod vedením zkušeného trenára vždy minimálně 2x týdně.

 

Pro malé tenisové naděje