Zazimování tenisového areálu - upozornění všem členům tenisového oddílu

 

Výkonný výbor TJ Slovan Varnsdorf podal  informaci, že v průběhu měsíce listopadu 2016 dochází k zazimování tenisového areálu. Z toho důvodu je nutné vyklidit prostory osobních věcí hráčů v celém areálu a to do 31. 10. 2016.