BRIGÁDY, ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

 

Upozorňujeme všechny členy tenisového oddílu, že od 27.března 2017  již probíhají brigády na kurtech. Každý dospělý člen je povinen odpracovat celkem 10 hodin a to do 30.4.2017. V případě, že tak nebude učiněno, je člen povinen uhradit pokutu ve výši 100 Kč za každou neodpracovanou hodinu.

 

Členské , odd. příspěvky a permanentka pro rok 2017 jsou splatné do 15.5.2017.  Celková výše zůstává stejná jako loňský rok - tj. dospělí celkem 2 000 Kč, senioři a inv, důchodci 1 700 Kč.  U dětí a mládeže se zvyšuje permanentka na 1 000 Kč /členský příspěvek zůstává stejný - 200 Kč/,  cena  v akademii je  tudíž celkem  3 500 Kč /v ceně členský příspěvek + permanentka + trénování/.  

 

Možné formy úhrady:

- na účet TJ Slovan Varnsdorf, z.s., u KB Varnsdorf - č. ú. 176655107 / 0100, variabilní symbol - rodné číslo hráče, do poznámky prosím uvést jméno a příjmení hráče, nebo

- hotově u mzdové účetní TJ Slovan Varnsdorf, pí. Dubcové - v pondělí do 16 hod., ostatní pracovní dny do 13,30 hod., nebo

- hotově na tenisových kurtech pí. Bečvářové - každé úterý a čtvrtek od 17-18 hod. /v případě nepříznivého počasí neplatí/.

Splatnost do 15.5.2017. U dětí a dorostu možno rozdělit na 2 platby a to do:

- do 15.5. částku 2000 Kč,

- do 15.7. doplatek ve výši 1500 Kč.

 

Doporučujeme  všem členům  úhradu již dříve a to zejména v případě, že si půjde již zahrát před tímto termínem splatnosti.  Člen, který nebude mít uhrazeno a odpracovány brigády /minimálně půlku povinných odpracovaných hodin do 30.4.2017/, bude  mu účtován poplatek za kurt jako "nečlenovi".

 

Výbor tenisového oddílu děkuje za pochopení a přeje pěknou sezónu.